- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120SC5 - HR120C5

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc khung thép tam giác mặt gỗ Melamine. Có yếm tôn trang trí.

Kích Thước:

HR120SC5: W1200 x D600 x H750 (mm).

HR120C5: W1200 x D700 x H750 (mm).

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top