- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR140HLC8

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc nhân viên khung thép được thiết kế bằng chân ống tóp.

Mặt bàn gỗ Melamine có hộc liền và không có yếm.

KT: W1400 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M2

Màu M1

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top