- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR140HM

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine dùng yếm gỗ.

Hộc bàn đi kèm có thể kéo trượt ra vào.

KT: W1400 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top