- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR140SHL - HR140HL

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm bàn chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox.

Bàn đi cùng hộc liền.

Kích thước:

HR14S0HL: W1400 x D600 x H750 (mm).

HR140HL: W1400 x D700 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top