- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR160

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine toàn bộ, yếm gỗ liền tấm.

KT: W1600 x D800 x H750 (mm).

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top