- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120SC8 /HR120C8 /HR140C8

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc nhân viên khung thép thiết kế chân tóp, mặt gỗ Melamine và không có yếm.

Kích thước:

HR120SC8: W1200 x D600 x H750 mm

HR120C8: W1200 x D700 x H750 mm

HR140C8: W1400 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M2

Màu M1

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top