- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120SC7Y1 - HR120C7Y1

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc khung thép ống oval mặt bàn gỗ melamine.

Có yếm tôn trang trí (Yếm tôn ký hiệu Y1)

Kích thước:

HR120SC7Y1: W1200 x D600 x H750 (mm)

HR120C7Y1: W1200 x D700 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top