- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120SC2 - HR120SC2Y1

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ Melamine.

Bàn sử dụng yếm tôn - HR120SC2Y1 (Yếm tôn ký hiệu Y1)

hoặc sử dụng yếm gỗ - HR120SC2

(Ảnh minh họa: HR120SC2Y1)

KT: W1200 x D600 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top