Product code: HR120SC1 - HR120SC1Y1

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ Melamine.

Bàn sử dụng yếm tôn - HR120SC1Y1 (yếm tôn có ký hiệu: Y1 hoặc Y2)

hoặc sử dụng yếm gỗ - HR120SC1

(Ảnh minh họa: HR120SC1Y1)

KT: W1200 x D600 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top