- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120S - HR120

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine, yếm gỗ chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox.

Kích thước:

HR120S: W1200 x D600 x H750 (mm)

HR120: W1200 x D700 x H750 (mm)

 

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M12

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top