- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120C8Y1 /HR120SC8Y1 /HR140C8Y1

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc nhân viên khung thép được thiết kế bằng chân ống tóp.

Mặt gỗ Melamine và có yếm tôn đột lỗ trang trí.

Kích Thước:

HR120SC8Y1: W1200 x D600 x H750 mm

HR120C8Y1: W1200 x D700 x H750 mm

HR140C8Y1: W1400 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

HR120C8Y1 /HR120SC8Y1 /HR140C8Y1
Mail
Have a chat with us
Back to top