- BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product code: HR120C2 - HR120C2Y1

BÀN NHÂN VIÊN ROYAL

Product Infomation

Bàn làm việc khung thép mặt gỗ Melamine.

Bàn sử dụng yếm tôn - HR120C2Y1 (Yếm tôn ký hiệu Y1)

hoặc sử dụng yếm gỗ - HR120C2

(Ảnh minh họa: HR120C2Y1)

KT: W1200 x D700 x H750 (mm).

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top