Phát động phong trào thi đua sáng tạo, sáng chế cải tiến kỹ thuật 2018

Bắt đầu từ tháng 8 này, theo chủ trương của BGĐ Công ty, bộ phận R&D sẽ chính thức phát động phong trào thi đua Sáng tạo, Sáng chế, Cải tiến Kỹ Thuật 2018, phạm vi áp dụng là tất cả các nhà máy của Nội thất Hòa Phát trên toàn quốc.

Công nhân Nhà máy Cơ khí Hưng Yên trong giờ làm việc

Đợt 1 của phong trào thi đua Sáng tạo, Sáng chế, Cải tiến Kỹ thuật sẽ bắt đầu từ 10/8 – hết 30/10/2018. Phong trào nhằm mục đích tạo không khí thi đua cho các nhà máy, tìm kiếm những sáng chế, sáng tạo mới trong quá trình sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất.

Theo quy định, Các nhà máy khu vực phía Bắc mỗi tháng tối thiểu đăng ký 2 đề tài trở lên. Đối với các nhà máy tại khu vực phía Nam, trung bình mỗi nhà máy sẽ đăng ký 1 đề tài mỗi tháng. Các nhà máy sẽ chủ động áp dụng đề tài đã đăng ký vào thực tế sản xuất tại nhà máy của mình.

Bản vẽ kỹ thuật và sản phẩm mẫu Chìa khóa của Nhà máy Tủ sắt

“Phong trào thi đua sáng tạo, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm năm 2018 có rất nhiều ý nghĩa đối với các nhà máy sản xuất nói chung và của công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát nói riêng. Nó sẽ góp phần thúc đẩy việc không ngừng đổi mới trong sản xuất, cải tiến kỹ thuật, ngày hôm nay phải mới hơn ngày hôm qua, và không nằm ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất cũng như hiệu quả lao động cho các nhà máy. Bên cạnh đó, qua phong trào này, sẽ giúp cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân viên của các nhà máy sẽ luôn cảm thất yêu thích, gắn bó với công việc của mình hơn.” Ông Doãn Gia Cường – Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát cho biết.

Để khích lệ tinh thần thi đua sáng tạo trong các nhà máy, BGĐ Công ty quyết định sẽ khen thưởng cho các sáng kiến, sáng chế cải tiến kỹ thuật, sản phẩm có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động sản xuất, dựa trên báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả của các đề tài. Không chỉ có vậy, các đề tài xuất sắc sẽ còn được tiếp tục được áp dụng lâu dài vào thực tế sản xuất tại các nhà máy.

Trọng Đằng

     

Bình luận

Mail
Chat với chúng tôi
Về đầu trang