Địa điểm làm việc

Thông tin tuyển dụng Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn

Nhân viên Digital Marketing

Hà Nội 01/01/1970

Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội

01 Hà Nội 01/01/1970

Trưởng nhóm xuất khẩu

01 Hà Nội 30/07/2022

Nhân viên mua hàng thành tạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung

02 Hà Nội 31/05/2022

Nhân viên xuất khẩu

Hà Nội 31/05/2022

Chuyên viên SEO

01 Hà Nội 30/04/2022

Nhân viên thiết kế sản phẩm, tạo dáng công nghiệp

01 Hà Nội 30/04/2022

Thiết kế 2D - Graphic Designer

01 Hà Nội 30/04/2022

Lao động phổ thông tại Bình Dương

Bình Dương 30/04/2022

Lao động phổ thông tại Hưng Yên

Hưng Yên 30/04/2022

Nhân viên phát triển kinh doanh

01 Hải Phòng 01/01/1970

Nhân viên phát triển kinh doanh

02 Hà Nội 17/03/2022
Mail
Chat với chúng tôi
Về đầu trang