- BÀN NHÂN VIÊN SV

Product code: SV150 - SV160 - SV180

BÀN NHÂN VIÊN SV

Product Infomation

Bàn nhân viên gỗ Melamine, bàn không có đợt và hộc đi kèm.

Kích thước:

SV150: W1500 x D700 x H750 (mm)

SV160: W1600 x D800 x H750 (mm)

SV180: W1800 x D800 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top