- BÀN NHÂN VIÊN SV

Product code: SV100SHL3D - SV120SHL3D

BÀN NHÂN VIÊN SV

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine hộc liền có 3 ngăn kéo.

Kích Thước:

SV100SHL3D: W1000 x D600 x H750 mm

SV120SHL3D: W1200 x D600 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top