- BÀN NHÂN VIÊN SV

Product code: SV120SHL3DF

BÀN NHÂN VIÊN SV

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ Melamine có hộc liền và bàn phím.

KT: W1200 x D600 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top