- BÀN NHÂN VIÊN HU

Product code: HU14 - HU15 - HU16 - HU18

BÀN NHÂN VIÊN HU

Product Infomation

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine.

Kích thước :

HU14: W1400 x D700 x H750 mm

HU15: W1500 x D700 x H750 mm

HU16: W1600 x D700 x H750 mm

HU18: W1800 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L22

Màu M23

Màu M21

Mail
Have a chat with us
Back to top