- BÀN NHÂN VIÊN TH

Product code: TH12

BÀN NHÂN VIÊN TH

Product Infomation

Bàn máy tính chân sắt, mặt gỗ Lamilate.

Kích thước : W1200 x D600 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu M22

Màu M21

Màu M23

Mail
Have a chat with us
Back to top