- BÀN NHÂN VIÊN HU

Product code: HU14C2 - HU15C2

BÀN NHÂN VIÊN HU

Product Infomation

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine.

Kích thước

HU14C2: W1400 x D700 x H750 mm

HU15C2: W1500 x D700 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L22

Màu M21

Màu M23

Mail
Have a chat with us
Back to top