- BÀN HỌP SV

Product code: SVH5115

BÀN HỌP SV

Product Infomation

Bàn họp gỗ công nghiệp quây rỗng giữa, có các đợt để tài liệu và đợt để hoa ở giữa.

KT: W5100 x D1500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

SVH2812 - SVH4812CN
SVH4012CN - SVH4812CN
SVH3612OV - SVH4012OV - SVH4812OV
SVH2812CN - SVH3012CN - SVH3612CN
Mail
Have a chat with us
Back to top