Product code: SVH3612OV - SVH4012OV - SVH4812OV

BÀN HỌP SV

Product Infomation

Bàn họp gỗ Melamine có mặt bàn hình Oval.

Kích thước:

SVH3612OV: W3600 x D1200 x H750 mm

SVH4012OV: W4000 x D1200 x H750 mm

SVH4812OV: W4800 x D1200 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M21

Màu M22

Màu M23

Màu M24

Màu M29

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

SVH2812 - SVH4812CN
SVH4012CN - SVH4812CN
SVH3612OV - SVH4012OV - SVH4812OV
SVH2812CN - SVH3012CN - SVH3612CN
SVH3612OV - SVH4012OV - SVH4812OV
Mail
Have a chat with us
Back to top