- Bàn họp SV

Product code: SVH2812 - SVH4812CN

Bàn họp SV

Product Infomation

Bàn họp gỗ Melamine, mặt bàn hình chữ nhật , Mặt bàn gồm 02 phần ghép lại

SVH2812CN - KT: W2800 x D1200 x H750 mm

SVH3012CN - KT: W3000 x D1200 x H750 mm

SVH3612CN - KT: W3600 x D1200 x H750 mm

SVH4012CN - KT: W4000 x D1200 x H750 mm

SVH4812CN - KT: W4800 x D1200 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

SVH2812 - SVH4812CN
SVH4012CN - SVH4812CN
SVH3612OV - SVH4012OV - SVH4812OV
SVH2812CN - SVH3012CN - SVH3612CN
Mail
Have a chat with us
Back to top