- BÀN HỌP HP

Product code: HPH1000 - HP1200

BÀN HỌP HP

Product Infomation

Bàn họp gỗ công nghiệp mặt tròn, kết hợp với chân chữ thập.

Kích thước:

HP1000: Đường kính tròn 1000 x H750 (mm)

HP1200: Đường kính tròn 1200 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

HPH4012OV - HPH4812OV
HPH4012CN - HPH4812CN
HPH2812OV - HPH3012OV - HPH3612OV
HPH2812CN - HPH3012CN - HPH3612CN
Mail
Have a chat with us
Back to top