- BÀN HỌP HP

Product code: HPH4012OV - HPH4812OV

BÀN HỌP HP

Product Infomation

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình Oval, bàn không sử dụng đợt

Bàn có 4 chân và mặt ghép từ 2 phần.

Kích thước:

HPH4012OV: W4000 x D1000 x H750 (mm)

HPH4812OV: W4800 x D1000 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

HPH4012OV - HPH4812OV
HPH4012CN - HPH4812CN
HPH2812OV - HPH3012OV - HPH3612OV
HPH2812CN - HPH3012CN - HPH3612CN
Mail
Have a chat with us
Back to top