- BÀN HỌP HP

Product code: HPH4012CN - HPH4812CN

BÀN HỌP HP

Product Infomation

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật, không sử dụng đợt

HPH4012CN: W4000 x D1000 x H750 mm

HPH4812CN: W4800 x D1000 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

HPH4012OV - HPH4812OV
HPH4012CN - HPH4812CN
HPH2812OV - HPH3012OV - HPH3612OV
HPH2812CN - HPH3012CN - HPH3612CN
Mail
Have a chat with us
Back to top