- BÀN HỌP HP

Product code: HPH1810OV - HPH2010OV - HPH2412OV

BÀN HỌP HP

Product Infomation

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình Oval.

HPH1810OV - KT: W1800 x D1000 x H750 mm

HPH2010OV - KT: W2000 x D1000 x H750 mm

HPH2412OV - KT: W2400 x D1200 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

HPH4012OV - HPH4812OV
HPH4012CN - HPH4812CN
HPH2812OV - HPH3012OV - HPH3612OV
HPH2812CN - HPH3012CN - HPH3612CN
HPH1810OV - HPH2010OV - HPH2412OV
Mail
Have a chat with us
Back to top