- Bàn hội trường SV

Product code: SV1850D - SV2050D

Bàn hội trường SV

Product Infomation

Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt và bàn có 3 chân.

Kích thước:

SV1850D: W1800 x D500 x H750 (mm)

SV2050D: W2000 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top