Product code: HP1850L - HP2050L

Bàn hội trường HP

Product Infomation

Bàn hội trường yếm lửng, có đợt và bàn có 3 chân.

Kích thước:

HP1850L: W1800 x D500 x H750 (mm)

HP2050L: W2000 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top