- Bàn hội trường HP

Product code: HP1250D - HP1450D

Bàn hội trường HP

Product Infomation

Bàn hội trường yếm sát đất, có đợt và có vách ngăn ở giữa đợt.

Kích thước:

HP1250D: W1200 x D500 x H750 (mm)

HP1450D: W1400 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top