- Bàn hội trường SV

Product code: SV1550L - SV1650L

Bàn hội trường SV

Product Infomation

Bàn hội trường yếm lửng, có đợt để tài liệu và có vách ngăn ở giữa đợt.

Kích thước:

SV1550L: W1500 x D500 x H750 (mm)

SV1650L: W1600 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top