- Bàn hội trường SV

Product code: SV1250L - SV1450L

Bàn hội trường SV

Product Infomation

Bàn hội trường yếm lửng, có đợt để tài liệu và có vách ngăn ở giữa đợt

Kích thước:

SV1250L: W1200 x D500 x H750 (mm)

SV1450L: W1400 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top