- Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product code: BHT12LH2V - BHT15LH2V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product Infomation

Bàn hội trường yếm lửng khung gỗ tự nhiên Acacia, mặt bàn bằng Veneer.

Kích thước:

BHT12LH2V: W1200 x D500 x H750 (mm)

BHT15LH2V: W1500 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top