- Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product code: BHT12DH4V - BHT15DH4V

Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product Infomation

Bàn hội trường yếm sát đất, khung bằng gỗ tự nhiên Acacia và mặt bàn bằng Veneer.

Kích thước:

BHT12DH4V: W1200 x D500 x H750 (mm)

BHT15DH4v: W1200 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top