- Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product code: BHT12DH2V - BHT15DHV2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product Infomation

Bàn hội trường yếm sát đất, khung và yếm bàn bằng gỗ tự nhiên Acacia, phần mặt bàn bằng Veneer.

Kích thước:

BHT12DH2V: W1200 x D500 x H750 (mm)

BHT15DH2V: W1500 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Mail
Have a chat with us
Back to top