- Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product code: BHT12DH2 - BHT15DH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product Infomation

Bàn hội trường yếm sát đất bằng gỗ tự nhiên Acacia toàn bộ.

Kích thước:

BHT12DH2: W1200 x D500 x H750 (mm)

BHT15DH2: W1500 x D500 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top