- Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product code: BHT12LH2 - BHT15LH2

Bàn hội trường gỗ tự nhiên

Product Infomation

Bàn hội trường gỗ tự nhiên Acacia toàn bộ, bàn sử dụng yếm lửng.

Kích thước:

BHT12LH2: W1200 x D500 x H750 mm

BHT15LH2: W1500 x D500 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top