- TỦ TÀI LIỆU HP

Product code: HP1960G

TỦ TÀI LIỆU HP

Product Infomation

Tủ gỗ 2 khoang cánh kính mở phía trên có đợt và khoang dưới có cánh gỗ mở.

KT: W800 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top