- TỦ TÀI LIỆU HP

Product code: HP1960-3BK

TỦ TÀI LIỆU HP

Product Infomation

Tủ gỗ 3 buồng, trong đó có 1 buồng cánh mở dài, hai buồng còn lại phía trên là khung cánh kính mở, phía dưới hai cánh mở.

KT: W1200 x D400 x H1960 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M23

Màu M24

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top