- Mắc treo quần áo

Product code: MA02

Mắc treo quần áo

Product Infomation

Mắc treo quần áo chân tĩnh sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, khung mạ hoặc khung Inox.

Dùng quả mắc treo bằng nhựa.

(sản phẩm có 2 loại gồm: Tay mắc treo bằng thép sơn "MA02" hoặc bằng thép mạ "MA02TAM")

KT: Ø620 x H1745 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top