- CẦU LÀ

Product code: CL02

CẦU LÀ

Product Infomation

Cầu là gấp, khung thép điều chỉnh được chiều cao.

Kích thước: W 310 x D 1200 x H (680÷780).

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top