- Ghế chức năng

Product code: GCN102T - GCN102

Ghế chức năng

Product Infomation

Ghế chức năng khung thép, đệm tựa PVC và điều chỉnh được độ cao.

Ghế có 2 loại: có tựa (102T) và không tựa (102)

Kích thước:

GCN102T: Ø 550 x H725÷845 (mm)

GCN102: Ø 550 x H460÷580 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top