- Ghế chức năng

Product code: GCN101

Ghế chức năng

Product Infomation

Ghế chức năng khung thép điều chỉnh được độ cao.

Ghế sử dụng đệm nhựa hoặc đệm mút bọc PVC,

KT: Ø 450 x H460÷580 (mm).

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top