- BÀN NHÂN VIÊN NT

Product code: NT140S - NT140

BÀN NHÂN VIÊN NT

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ công nghiệp mặt bàn Laminate.

Chân và mặt bàn liên kết bằng ke nhựa.

Kích thước:

NT140S: W1400 x D600 x H750 (mm)

NT140: W1400 x D700 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top