- BÀN NHÂN VIÊN NT

Product code: NT120S - NT120

BÀN NHÂN VIÊN NT

Product Infomation

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate.

Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa.

Kích thước:

NT120S: W1200 x D600 x H750 (mm)

NT120: W1200 x D700 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top