- BÀN LÃNH ĐẠO NT

Product code: NTP2050

BÀN LÃNH ĐẠO NT

Product Infomation

Bộ bàn lãnh đạo ghép mặt bàn Laminate gồm: Bàn làm việc, bàn phụ,  hộc, góc nối NTG375 + ML720

KT: W2050 x D1750 x H750 (mm)

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top