- BÀN LÃNH ĐẠO NT

Product code: NTP1800C

BÀN LÃNH ĐẠO NT

Product Infomation

Bộ bàn lãnh đạo mặt gỗ Laminate gồm: Bàn làm việc, tủ phụ và hộc di động.

Sản phẩm bao gồm:

NTP1800C: W1800 x D850 x H750 mm

NTTP1800C: W1100 x D400 x H690 mm

NTM3D: W400 x D480 x H690 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu L1

Màu L2

Màu L4

Màu M11

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

Mail
Have a chat with us
Back to top