- BÀN HỌP ATHENA

Product code: ATH1810OV - ATH2010OV - ATH2412OV

BÀN HỌP ATHENA

Product Infomation

Bàn họp gỗ Melamine mặt hình Oval

Kích thước:

ATH1810OV: W1800 x D1000 x H750 mm

ATH2010OV: W2000 x D1000 x H750 mm

ATH2412OV: W2400 x D1200 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M5

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

ATH3612CN - ATH4012CN - ATH4812CN
ATH3612OV - ATH4012OV - ATH4812OV
ATH2812OV - ATH3012OV
ATH1810OV - ATH2010OV - ATH2412OV
Mail
Have a chat with us
Back to top