- BÀN HỌP ATHENA

Product code: ATH5115

BÀN HỌP ATHENA

Product Infomation

Bàn họp quây rỗng ở giữa, sử dụng đợt tài liệu và có đợt hoa ở giữa

KT: W5100 x D1500 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M5

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

ATH3612CN - ATH4012CN - ATH4812CN
ATH3612OV - ATH4012OV - ATH4812OV
ATH2812OV - ATH3012OV
Mail
Have a chat with us
Back to top