- BÀN HỌP ATHENA

Product code: ATH1000 - ATH1200

BÀN HỌP ATHENA

Product Infomation

Bàn họp gỗ Melamine mặt tròn, chân chữ thập.

Kích thước:

ATH1000: Φ1000 x H750 mm

ATH1200: Φ1200 x H750 mm

Support product information/Purchase

* North

* Central

* South

Màu M1

Màu M2

Màu M5

Màu M12

Màu M14

file

Hình ảnh 3d

file

3DS MAX

ATH3612CN - ATH4012CN - ATH4812CN
ATH3612OV - ATH4012OV - ATH4812OV
ATH2812OV - ATH3012OV
Mail
Have a chat with us
Back to top